Lider ya da Önder, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan ve çevreyi yönetmek için sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının arkasında durmasını bilir.

Herkes liderliğin ne olduğunu bilir ancak çok az insan bunu kelimelere dökebilir. 140’tan fazla CEO ile yapılmış görüşmelerde her birinin liderliği tanımlamaları istenir. Pek çoğu gerçekten tanımlamadan çok sık kullandığımız bir kelime olduğu için düşünmek için mücadele eder veya duraklamak zorunda kalır. CEO’lar tanımlarını bulduktan sonra yanıtları çok çeşitli olur. 140’tan fazla kişiden bir kez bile yinelenen bir yanıt alınmaz.

Bazı CEO’lar liderliği, bir şirket için bir vizyon belirlemek veya hedeflere ulaşmak gibi iş zekasına sahip olmak olarak tanımlar. Diğer insanlar empati, alçakgönüllülük veya çeşitlilik gibi insani niteliklere odaklanır. Verilen cevaplar farklı olsa da her biri doğrudur. Her liderin kendi kişisel liderlik tanımı vardır, bu tanım nasıl liderlik ettiklerini, şirketlerinin kültürünü ve yönünü etkiler. Liderlerin kendileri değiştikçe liderliğin tanımı da değişebilir. Yeni liderlerle birlikte genel kültürü ve çalışanları etkileyen yeni liderlik yaklaşımları gelir.

Liderler kendilerine ve başkalarına doğru şeyleri yapmaları için yardım eder. Yön belirlerler, ilham verici bir vizyon oluştururlar ve yeni bir şey yaratırlar. Liderlik, bir takım veya organizasyon olarak “kazanmak” için nereye gitmeniz gerektiğinin haritasını çıkarmakla ilgilidir; dinamik, heyecan ve ilham vericidir. Sadece insanları motive edebilmek yeterli değildir, liderlerin başarılı olmak için insanlarla empati kurması ve bağlantı içerisinde olması gerekir.

Liderlerin aynı arka plandan gelmeleri veya aynı yolu izlemeleri gerekmez. Bu durum giderek geleceğin liderleri arasında çeşitlilik oluşmasına kapı aralar ve beraberinde çeşitli bakış açıları getirir.

Çeşitli Liderlik Stilleri;

1. Koçluk tarzı

2. Vizyoner tarz

3. Hizmetçi tarzı

4. Otokratik tarz

5. Rahat veya “Uygulamasız” stil

6. Demokratik tarz

7. Hız belirleyici stil

8. Dönüşümsel stil

9. İşlemsel stil

10. Bürokratik tarz 

1. Koçluk liderlik tarzı:

Koçluk lideri, her bireyin gelişmesine yardımcı olmak için ekip üyelerinin güçlü/zayıf  yönlerini ve motivasyonlarını hızla fark edebilen kişidir. Bu tür bir lider, genellikle ekip üyelerinin akıllı hedefler belirlemesine yardımcı olur ve ardından büyümeyi teşvik etmek için zorlu projelerle düzenli geri bildirim sağlar. Net beklentiler belirleme ve olumlu, motive edici bir ortam yaratma konusunda yeteneklidirler.

Koç liderlik tarzı, işverenler ve yönettikleri çalışanlar için en avantajlı olanlardan biridir. Ancak genele bakıldığında en az rastlanılan tarzlardandır.

2. Vizyoner liderlik tarzı:

Vizyoner liderler, çalışanlara ilham vererek, yeni fikirler için güven kazanarak ilerlemeyi yönlendirme ve değişim dönemlerini başlatma konusunda güçlü bir yeteneğe sahiptir. Vizyon sahibi bir lider aynı zamanda güçlü bir örgütsel bağ kurabilir, hem doğrudan raporlar hem de meslektaşları arasında güveni artırmaya çalışırlar. Bu liderlik türü, özellikle küçük, hızlı büyüyen kuruluşlar, dönüşüm ya da kurumsal yeniden yapılanma yaşayan daha büyük kuruluşlar için yararlıdır.

3. Hizmetkar liderlik tarzı:

Hizmetkâr liderler, önce insan zihniyetiyle yaşar. Ekip üyeleri kişisel ve profesyonel olarak tatmin olduklarını hissettiklerinde daha etkili olduklarına, düzenli olarak harika işler üretme olasılıklarının daha yüksek olduğuna inanırlar. Çalışan memnuniyetine ve işbirliğine verdikleri önem nedeniyle daha yüksek düzeyde saygı elde etme eğilimindedirler.

Hizmetkâr lider, herhangi bir endüstri ve büyük kuruluşlar için mükemmel bir liderlik tarzıdır ancak özellikle kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yaygındır. Bu tür liderler, çalışanların motivasyonunu ve insanların işleriyle yeniden bağlantı kurmalarına yardımcı olma konusunda son derece yeteneklidir.

Hizmetkâr lider, yalnızca kendi ekibinin ihtiyaçlarına odaklanırsa kuruluşun hedefleri risk altında olabilir.

4. Otokratik liderlik tarzı:

Otoriter liderlik tarzı olarak da adlandırılan bu lider türü, neredeyse tamamen sonuçlara ve verimliliğe odaklanan kişidir. Kararları genellikle tek başlarına veya küçük, güvenilir bir grupla birlikte alırlar ve çalışanlarından tam olarak kendilerinden isteneni yapmalarını beklerler. Bu tür liderleri askerî komutanlar olarak düşünmek yardımcı olabilir. Bu liderlik tarzı, katı yönergeleri veya uyumluluk açısından yoğun endüstrileri olan kuruluşlarda faydalı olabilir. Ayrıca, çok az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayanlar gibi çok fazla denetime ihtiyaç duyan çalışanlarla kullanıldığında da faydalı olabilir. Bununla birlikte bu liderlik tarzı yaratıcılığı bastırabilir ve çalışanların kendilerini sınırlı hissetmelerine neden olabilir.

5. Rahat veya Uygulamasız liderlik tarzı (Laissez-faire):

Rahat veya uygulamasız liderlik tarzı, otokratik liderlik tipinin tam tersidir. Çoğunlukla ekip üyelerine birçok görevi devretmeye, çok az denetim sağlamaya veya hiç denetim sağlamaya odaklanmaz. Laissez-faire lideri, zamanını yoğun bir şekilde çalışanları yönetmek için harcamadığından genellikle diğer projelere ayırmak için daha fazla zamanları olur.

Yöneticiler, tüm ekip üyelerinin son derece deneyimli, iyi eğitimli ve çok az gözetim gerektirdiğinde bu liderlik tarzını benimseyebilir. Ancak çalışanların liderlerinin beklentileri konusunda kafası karışıksa veya bazı ekip üyelerinin iyi çalışmak için tutarlı motivasyona ve sınırlara ihtiyacı varsa üretkenlikte bir düşüşe neden olabilir.

6. Demokratik veya Katılımcı liderlik tarzı:

Demokratik liderlik tarzı (katılımcı tarz olarak da adlandırılır), otokratik ve laissez-faire lider türlerinin bir birleşimidir. Demokratik bir lider, bir karar vermeden önce girdi isteyen ve ekibinden geri bildirimi dikkate alan kişidir. Ekip üyeleri seslerinin duyulduğunu ve katkılarının önemli olduğunu hissettiklerinden demokratik bir liderlik tarzı, genellikle daha yüksek düzeyde çalışan bağlılığı ve işyeri memnuniyetini teşvik etmekle tanınır. Bu liderlik türü tartışmayı ve katılımı yönlendirdiği için teknoloji endüstrisi gibi yaratıcılık ve yeniliğe odaklanan kuruluşlar için mükemmel bir tarzdır.

7. Hız belirleyici liderlik tarzı:

Hız belirleyici liderlik tarzı, hızlı sonuçlar elde etmek için liderlik tarzları içerisinde en etkili olanlardan biridir. Bu liderler öncelikle performansa odaklanır. Genellikle yüksek standartlar belirlerler ve ekip üyelerini hedeflerine ulaşmaktan sorumlu tutarlar.

Hız belirleyici liderlik tarzı, ekip üyelerine enerji verilmesi gereken hızlı tempolu ortamlarda ekip üyelerini motive etmede yardımcı olsa da mentörlüğe ve geri bildirime ihtiyaç duyan ekip üyeleri için her zaman en iyi seçenek değildir.

8. Dönüştürücü liderlik tarzı:

Dönüşümcü liderlik tarzı, açık iletişim, hedef belirleme ve çalışan motivasyonuna odaklanması bakımından koç tarzına benzer. Enerjinin çoğunu her bir çalışanın bireysel hedeflerine yerleştirmek yerine, dönüşümcü liderlik kurumsal hedeflere bağlılık tarafından yönlendirilir. Bu liderler zamanlarının çoğunu büyük resim üzerinde harcadıklarından dolayı sürekli denetim olmaksızın birçok delege görevi yerine getirebilen ekipler için dönüşümcü liderlik tarzı en iyisidir.

9. İşlemsel liderlik tarzı:

İşlemsel lider, bir hız belirleyiciye benzer şekilde performansa lazer odaklı odaklanan kişidir. Bu liderlik tarzı altında yönetici önceden belirlenmiş teşvikler oluşturur, genellikle başarı için parasal ödül ve başarısızlık için disiplin cezası şeklindedir. Hız belirleyici liderlik tarzının aksine etkileşimci liderler aynı zamanda hedeflere ulaşmak ve ödüllerin tadını çıkarmak için mentörlük, talimat ve eğitime odaklanır. Bu liderlik türü, satış ve gelir gibi belirli hedeflere ulaşmakla görevli kuruluşlar veya ekipler için harika olsa da yaratıcılığı teşvik etmek için en iyi liderlik tarzı değildir.

10. Bürokratik liderlik tarzı:

Bürokratik liderler, ekip üyelerinden kuralları ve prosedürleri tam olarak yazılı takip etmelerini bekledikleri için otokratik liderlere benzerler.

Bürokratik liderlik tarzı, her çalışanın belirli bir sorumluluk listesine sahip olduğu, işbirliği ve yaratıcılığa çok az ihtiyaç duyulduğu bir hiyerarşi içinde sabit görevlere odaklanır. Bu liderlik tarzı, finans, sağlık ve devlet gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş endüstrilerde veya departmanlarda en etkilidir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Liderlik

https://www.chieflearningofficer.com/2020/01/06/what-is-leadership-and-who-is-a-leader/

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/10-common-leadership-styles

 

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Okumaya Devam Et!

Sağlıklı bir Yaşam için Motivasyon

Günümüzde sağlıklı yaşam daha fazla insan tarafından benimsenmeye başlanmış ve sağlıklı yaşamayı düzenli bir hale getirmek için çabalayan…