“Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünmelisiniz.”

NİKOLA TESLA

Dünya üzerinde genel olarak bilinen iki adet zekâ türü vardır, bunlar IQ ve EQ. Intelligence Quotient kısaca IQ; matematik, dil, hafıza, mantık ve bilgi işleme hızı gibi ölçümlerinin yapıldığı zekâ testidir. Emotional Quotient kısaca EQ, duygusal zekâ seviyesinin ölçüldüğü bir testtir.

IQ beynin her iki tarafında da bulunurken, EQ beynin sol tarafına daha fazla hâkim olandır. Kişi genel olarak bu iki zekâ türünü belirli seviyede kullanmalıdır. IQ, duyguları ele geçirebilecek kadar güçlü bir seviyeye ulaşamaz; fakat EQ, tamamıyla duygulara hitap ettiği için felaketlere neden olabilir, bunun en büyük örneği Hitlerdir. Hitler, duygusal bir travma sonucu zekâsı ile lider konuma gelip felaket, katliam ve daha birçok şeye sebep olmuştur.

İş başvuruları vb. başvurularda ilk aşamada kişinin IQ seviyesinin yüksek olması beklenir, kabul edildiği günden itibaren ise EQ seviyesinin yüksek olması önemlidir. Peki değişen dünyada, günümüz koşullarında bu durum hâlâ geçerli mi?

Değişen dünya düzeni ile birlikte yeni bir zekâ türü ortaya atıldı: Digital Quotient kısaca DQ. Günümüzün hızla gelişen teknolojisine ayak uydurmak çoğu zaman zorlaşıyor, işte bu anlarda devreye DQ girmeye başlıyor.

DQ, anlam olarak dijitalleşme döneminin teknolojiye karşı tutumların, girişimcilik ruhunun açığa çıktığı ve teknik, bilişsel ve sosyo-duygusal yeterlilikler barındıran zekâ türüdür. DQ, alt başlıkları inovasyon, girişimcilik, yapay zekâ vb. olarak biliniyor. Dijital zekâ, liderlik yönlerinin baskın olarak kullanılması olarak da bilinir. Çünkü bu zekâ türünde sorumluluk ve girişimcilik önemlidir. 

Dijital zekânın bileşenleri:

Dijital Kimlik: Bireyin çevrimiçi kimlik ve itibar yaratma kontrolüne sahip olmasıdır.

Dijital Kullanım: Bireyin teknolojik aletler, sosyal medya vb. kullanma becerisidir.

Dijital Korunma: Bireyin çevrimiçi ortamdaki siber saldırı vb. olaylardan korunabilecek sınırları bilmesidir.

Dijital Güvenlik: ‘Hack’lenme, sahtekârlık, kötücül yazılım gibi siber tehditleri algılayabilme, verilerin korunması için en iyi eylemleri tanıyıp uygun güvenlik araçlarını kullanabilme yeteneği.

Dijital Duygusal Zekâ: Bireyin çevrimiçi ortamda duygusal yönleriyle iletişim kurması.

Dijital İletişim: Dijital teknolojileri ve medyayı kullanarak başka kişilerle iletişime geçebilme ve işbirliği yapabilme yeteneği.

Dijital Okuryazarlık: Sayısal düşünme bakımından yetkinlik kazanmanın yanı sıra dijital ortamda içerik bulma, yaratma, değerlendirme, paylaşma ve ondan yararlanma yeteneği.

Dijital Haklar: Özel hayatın gizliliği hakkı, fikrî mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü ve nefret söyleminden korunma gibi kişisel ve yasal hakları anlama ve savunabilme yeteneği.

Her şeyin olumsuz bir yönü vardır, DQ da ise teknolojinin esiri olmadan bizim teknolojiyi kullandığımızı bilerek hareket etmeliyiz. Dijital dönüşümün kölesi olmadan sadece bir parçası olarak geleceğe yön vermeliyiz.

Kaynakça ve İleri Okumalar:

https://univerlist.com/tr/blog/iq-ve-eq-arasindaki-fark-nedir/

Z Kuşağı ve DQ Kavramı

Dijital Zeka “DQ” Kavramı ile Tanışın: Çocukların Kazanması Gereken 8 Dijital Yetenek

Kamu Yönetimi Açısından Dijital Zekânın İyi Yönetime Etkisi  (Prof. Dr. Bayram COŞKUN – Arş. Gör. Çiğdem PANK YILDIRIM)

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Okumaya Devam Et!

Dijital Ayak İzi Nedir?

Dünya üzerinde bilinen 4.57 milyar internet kullanıcısı, 3.81 milyar sosyal medya kullanıcısı vardır. Ve bu kullanıcılar internet üzerinde…
Okumaya Devam Et!

Vücut Saatimiz

“Zaman öldürmek yerine bir şeyler yapın. Çünkü zaman sizi öldürüyor.” Paulo Coelho Genellikle işlerimizi bir an önce halledip…