Muhammed Aydoğdu

Advertisment

FLU

“Ruhumun yorgun sesi pek gür çıkıyor. Engel olamıyorum. Çekilesi bir hâl değil bu. Devamlı bir öteleniş, sürekli bir kargaşa. Dillerde günbegün biriken ve yerli yersiz zuhur eden binbir çeşit sövgü....

Muhammed Aydoğdu

Advertisment